Peťura Stavebniny

V rámci projektu „IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 se žáci třídy 2HD a 1HA zúčastnili exkurze ve firmě Peťura Stavebniny s.r.o. v Nymburce.

V průběhu exkurze si žáci prohlédli sklady hutního materiálu, jeho příjem na sklad a výdej zákazníkům. Prakticky si sami vyzkoušeli montáž ocelových vrat a dveří, instalaci dveřního systému a seřízení zámků.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj