Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Automechanik junior 2010

(13.5.2010) Krajské kolo soutěže mladých automechaniků se tentokrát uskutečnilo dne 26. dubna v SOU strojírenském ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi.

Soutěže se zúčastnilo celkem 15 nejlepších žáků 3.ročníku oboru Automechanik. Soutěž obsahovala tři samostatné části. Teoretické znalosti prověřil počítačový test obsahující 150 otázek z oboru. V praktické části navštívil každý soutěžící několik stanovišť, kde prováděl požadované úkony či opravy na automobilech. Nechyběla ani část poznávací, během které bylo úkolem identifikovat a popsat jednotlivé části automobilů. Zástupci naší školy Tomáš Němeček a Jaroslav Jeník skončili na velmi dobrém 4. a 6. místě. Děkujeme oběma za vzornou reprezentaci naší školy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj