Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Přehlídka škol

(25.10.2010) Ve víceúčelovém sále naší školy proběhla 21.října tradiční burza středních škol, gymnázií a učilišť.

Pořadatelem akce bylo Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Nymburku. Zúčastnilo se 13 škol nymburského regionu a 30 škol z regionů okolních. V rámci této přehlídky si mohli zájemci z řad žáků 9. tříd prohlédnout i prostory naší školy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj