Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Národní muzeum a dům U Kamenného zvonu

(13.12.2010) Dne 24. listopadu se třídy 1.PA a 1EE+1ES zúčastnily exkurze do Prahy.

Studenti navštívili nejdříve výstavu Královský sňatek v domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Výstava se konala k sedmistému výročí sňatku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Druhou výstavu - Staré pověsti české si prohlédli v Národním muzeu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj