Adopce na dálku


Dne 31.3.2011 předal Phanuel Osweto doklad o zaplacení školného oběma dívkám, které škola již druhým rokem podporuje ve studiu.

Dobrovolnou sbírkou mezi žáky a zaměstnanci školy se podařilo vybrat částku 8 737,-Kč.
Studentka Hilda v tomto školním roce již ukončí středoškolské vzdělání, studentka Theresie studuje předposledním rokem.
Děkujeme všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy , kteří se do sbírky zapojili.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj