Jazykové pobyty studentů v zahraničí

V rámci Výzvy MŠMT č. 56, do níž se naše škola na konci šk. roku 2014/15 připojila, se uskuteční jazykové pobyty studentů v zahraničí.

Studenti německého jazyka v průběhu října vyrazí na studia do rakouského Salzburku za doprovodu Mgr. Zuzany Vodecké, kde absolvují jazykový kurz v rámci smíšených zahraničních skupin. V programu je také poznávací výlet do okolí.
Studenti anglického jazyka ve stejném termínu odcestují na studijní pobyt do Londýna, kde je čeká obdobný program. Ubytování a strava je zajištěná u místních rodin, což bude další možnost, jak využít své jazykové znalosti a schopnosti.
Studenti cestují za doprovodu vyučujícího Mgr. Bartošové nebo Mgr. Matouška.

MÍSTA PRO ZAHRANIČNÍ POBYTY JSOU STÁLE VOLNÁ, ALE OMEZENÁ POČTEM.

ZÁJEMCI O KURZY SE MOHOU HLÁSIT U MGR. BARTOŠOVÉ NEBO MGR. VODECKÉ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj