Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Preventivní program "Drogová problematika"

(17.3.2009) V úterý 10.3. se žáci naší školy zúčastnili komunikačního pořadu zaměřeného na primární prevenci drogových závislostí, který se konal v nymburském kině.

Na úvod byl účastníkům promítnut krátkometrážní film, jehož obsah byl zaměřený na negativní vliv drog na zdraví a také na kriminalitu mládeže související s konzumací omamných a psychotropních látek.
Poté se slova ujali PhDr.Ivan Douda – vedoucí pracovník Střediska prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN Praha a pplk.JUDr.Miloslav Dočekal – emeritní policejní rada ve výslužbě, kteří uvedli velmi poutavě posluchače do dané problematiky.
Na závěr byl dán žákům prostor k diskusi. Zpestřením pořadu bylo vystoupení finalisty soutěže „Česko hledá SuperStar“ zpěváka Juliána Záhorovského.
Pořadatelem této akce byla společnost Medea Kultur Praha a finančně tento projekt podpořila VZP.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj