Zveřejnění výsledků přijímacího řízení


Termín přijímacího řízení pro obory s výučním listem - 23. dubna 2018

Termín přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia - nejdéle 2.května 2018

ROZHODNUTÍ o přijetí ke vzdělání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem jejich umístění, tento seznam bude vyvěšen na úřední desce školy a na webových stránkách školy pro obory s výučním listem dne 23. dubna 2018 a pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia - nejpozději 2.května 2018.

Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí poštou.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj