Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Elektro

Nabídka oborů v oblasti elektro

OBORY ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU
SMĚR ELEKTRO DOBA STUDIA POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
ELEKTROTECHNIKA
od 3. ročníku specializace dle prospěchu na obory: - výpočetní technika
- automatizační technika
- elektroenergetika
specializaci uveďte na přihlášce v závorce za číselným kódem oboru
4 ROKY NE

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM PRO ABSOLVENTY STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ
SMĚR ELEKTRO DOBA STUDIA POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
ELEKTROTECHNIKA
pro vyučené v oborech elektro
2 ROKY
Denní

3 ROKY
Dálkové

NE

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
SMĚR ELEKTRO DOBA STUDIA POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 3 ROKY ANO
MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3 ROKY ANO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj