Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

ZKRÁCENÉ STUDIUM UČEBNÍCH OBORŮ


zkrácené jednoleté studium učebních oborů:
určeno absolventům středního vzdělání s maturitní zkouškou
nebo absolventům středního vzdělání s výučním listem v jiném oboru

Výuka při zkráceném studiu probíhá denně převážně formou praktického vyučování - odborného výcviku v rozsahu 6-7 vyučovacích hodin, 1x za 14 dní je teoretická výuka.
Studium je zakončeno klasicky závěrečnou zkouškou a po jejím úspěšném složení absolvent získá výuční list příslušného oboru vzdělání.


- 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK
- 23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
- 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD
- 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
- 41-55-H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
- 66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj