Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Střední odborná škola

Obory zakončené maturitní zkouškou

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
Studijní obor je zaměřen na počítačovou grafiku ve strojírenství (CAD, CAM).
Absolvent má vytvořeny předpoklady pro možnost dalšího studia na VŠ, pro získání živnostenského listu a pro uplatnění ve výrobní sféře v oblastech technologie, konstrukce, kontroly, programování CNC strojů.

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA
Studium je zaměřeno na využití výpočetní techniky v elektroenergetice a automatizační technice.
Absolventi najdou uplatnění jako správci počítačových sítí, technici v oblasti montáže výroby, provozu, údržby a řízení silnoproudé a komerční elektrotechniky a v provozech výroby a rozvodů elektrické energie.
Díky spolupráci s okolními firmami jsou žáci motivováni k lepším studijním výsledkům firemními stipendii. Zároveň mají možnost po dokončení studia využít nabídky zaměstnání v těchto firmách.

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
Absolventi po získání poznatků z oblasti ekonomiky, managementu, marketingu, účetnictví, obchodní korespondence, výpočetní techniky a jazyků najdou uplatnění v oblasti řízení a kontroly organizací. Zároveň mají vytvořeny předpoklady pro možnost dalšího studia na VŠ a pro získání živnostenského listu.


Volitelnými zkušebními předměty k maturitní zkoušce u všech oborů i forem studia jsou matematika a informatika.
Platnost tohoto rozhodnutí je od školního roku 2011/12 počínaje 1. ročníkem.
Toto rozhodnutí je vydáno podle § 78 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj