Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Stipendijní programy

Z důvodu nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, které jsou požadovány trhem práce, rozhodla Rada Středočeského kraje motivovat žáky vybraných učebních oborů formou stipendijního programu.

Podporované obory vzdělání SOŠ a SOU Nymburk:


- Strojní mechanik
- Opravář zemědělských strojů
- Elektrikář silnoproud
- Elektromechanik pro zařízení a přístroje
- Malířské a natěračské práce
- Zednické práce
- Potravinářská výroba – cukrářské práce

Stipendijní program pro žáky vybraných oborů (viz výše)
- Finanční podpora pro žáky podporovaných oborů vzdělání je složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny (při dosažení výborných studijních výsledků):
- 1. roč.: 300 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 000 Kč
- 2. roč.: 400 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 2 000 Kč
- 3. roč.: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 3 000 Kč
- žáci mohu získat za tři roky studia 12 tis. Kč, při vyznamenání až 24 tis. Kč
- základní podmínkou vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci a hodnocení chování stupněm velmi dobré


Další nabídky stipendií:

Firma Crystal BOHEMIA, a.s., Jiráskova 223, 290 01 Poděbrady nabízí podnikové stipendium pro žáky naší školy v těchto oborech
- Strojní mechanik
- Elektrikář silnoproud
- Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Bližší informace na Crystal BOHEMIA, a. s. sklárny v Poděbradech


Soubory ke stažení:Sklárny Bohemia - stipendijní program
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj