Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Harmonogram školního roku 2017/18

Harmonogram školního roku 2017/18 bude průběžně aktualizován.

Harmonogram školního roku 2017 - 2018

1. pololetí
září
4.9.Zahájení školního roku 2017/2018 ( 7:55 - stávající žáci, 9:00 - noví žáci denního studia)
5.9.Školení bezpečnosti práce pro 1.ročníky - 8:00 
4.-6.9.Společná (státní) část maturitní zkoušky - DT a PP na spádové škole
7.- 8.9.Maturitní zkoušky - opravné a náhradní - praktická část profilových zkoušek (podle rozpisu)
11.9.Maturitní zkoušky - opravné a náhradní  - ústní část (podle rozpisu)
11.9.Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - praktická část (podle rozpisu)
12. - 13. 9.Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - praktická část (podle rozpisu)
22.9.Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - ústní část (podle rozpisu)
28.9.Státní svátek
29.9.Ředitelské volno
říjen
16. - 17.10.Burza studijních míst Kolín
19.10.Burza studijních míst 10.00 - 16:00 Nymburk
26. - 27.10.Podzimní prázdniny
listopad
13.11.Den otevřených dveří 14:30 - 17:00
16.11.Hodnocení za 1. čtvrtletí
17.11.Státní svátek
21.11.13:45 Pedagogická rada studijní i učební obory
21.11.16:30 - 16:50 Třídní schůzky, 16:50 - 17:45 - konzultace s vyučujícími
prosinec
4.12.Opravné ZZ -  písemná část
5.- 6.12.Opravné ZZ – praktická část
15.12.Opravné ZZ – ústní část
23.12.-2.1.Vánoční prázdniny
leden
3.1.Nástup do školy
22.1.Den otevřených dveří 14:30 - 17:00
26.1.Ukončení klasifikace za 1. pololetí do 15:00
30.1.13:45 Pedagogická rada studijní i učební obory
31.1.Vysvědčení za 1. pololetí
únor
2. 2.Pololetní prázdniny


2. pololetí
12. - 18. 2.Jarní prázdniny pro Nymburk
březen
1.3.Konečný termín pro podání přihlášek ke studiu na SŠ pro všechny formy studia
4. - 11. 3.LVVZ  (lyžařský kurz) 
Maturitní ples - termín bude upřesněn
29.3. - 2.4.Velikonoční prázdniny a svátky
duben
12.4.1. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
16.4.2. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
20.4.Hodnocení za 3. čtvrtletí
22.4.(23.4.)1.kolo přijímacího řízení pro všechny formy studia nematuritních oborů
24.4.13:45 Pedagogická rada pro všechny obory
24.4.16:30 - 16:50 Třídní schůzky, 16:50 - 17:45 - konzultace s vyučujícími
28. 4. Termín vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory
květen
1. 5. Státní svátek
8.5.Státní svátek
10.5.1. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
11. 5. 2. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
7. - 18. 5.Souvislá praxe  3.MA, 1NA
červen
Sportovně vodácký kurz 
22.6.Ukončení klasifikace za 2. pololetí do 15:00
26.6.Pedagogická rada 13:45 všechny obory
27.6.Třídnické práce, úklid učeben, dílen, výlety, exkurze…
28.6.Sportovní den
29.6.Předávání vysvědčení
červenec/srpen
2.7. - 31.8.Hlavní prázdniny
27.8.Zahájení přípravného týdne
28.8.Ukončení hodnocení žáků neklasifikovaných v řádném termínu
29.8.Termín pro 1. opravnou zkoušku
30.8.Termín pro 2. opravnou zkoušku
3.9.Zahájení školního rokuMaturitní zkoušky - jarní termín

pro třídy 2NA,, 3.XA, 4.MA, 
1.12.Konečný termín pro podání přihlášek na jarní termín MZ
11.4.Písemná práce z českého jazyka a cizího jazyka - dílčí zkoušky společné části mat. zkoušky z ČJL 
18. -19.4.Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška z profilové části mat. zkoušky (dle rozpisu)
20.4.Ukončení klasifikace (ev. doklasifikace do 22. 6. 2018)
24.4.Pedagogická rada 9:30 sborovna
25.4.Vydání vysvědčení za závěrečný ročník
26.-30.4.Studijní volno 1. část
2. - 9.5.Období konání didaktických testů (dle rozpisu) POZOR - písemné práce již 11.4.
14. - 15.5. Studijní volno 2. část
16. - 18.5.Ústní zkoušky státní  i profilové části (dle rozpisu)
23. 5. Slavnostní předání maturitních vysvědčení 9:00 MěÚ Nymburk
Předání protokolů o výsledcích státní částiZávěrečné zkoušky - jarní termín
25.5.Ukončení klasifikace za 2. pololetí pro končící ročníky učebních oborů (ev. doklasifikace do 22. 6. 2018)
31.5.Pedagogická rada pro končící ročníky učebních oborů
1.6.Datum vydání vysvědčení pro končící  ročníky učebních oborů
4.6.Závěrečné zkoušky - písemná část
5.-7.6.Závěrečné zkoušky - praktická část (podle rozpisu)
7.6.Výsledky písemných prací
8. - 13.6.Studijní volno 
14. - 15.6.Závěrečné zkoušky - ústní část (podle rozpisu)
19. 6..Slavnostní předávání výučních listů (podle rozpisu)


Opravné maturitní a závěrečné zkoušky - podzimní termín

Maturitní zkoušky - termíny dle vyhlášky
?období konání didaktických testů a písemných prací (dle rozpisu)  
?období pro ústní zkoušky státní  i profilové části a praktická zkouška(dle rozpisu)

přesnější termíny budou známy až po 15.8.2018Závěrečné zkoušky
10.9.Závěrečné zkoušky - písemná část
11. - 13.9.Závěrečné zkoušky - praktická část (podle rozpisu)
21.9.Závěrečné zkoušky - ústní část (podle rozpisu)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj