Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Harmonogram školního roku 2016/17

harmonogram bude průběžně aktualizován (poslední aktualizace 26. 9. 2016)

Harmonogram školního roku 2016 - 2017

1. pololetí
září
1.9.Zahájení školního roku 2016/2017 ( 7:55 - stávající žáci, 9:30 - noví žáci denního studia, 13:30 - noví žáci dálkového studia)
2.9.Školení bezpečnosti práce pro 1.ročníky - 8:00 
1.-5.9.Společná (státní) část maturitní zkoušky - DT a PP na spádové škole
8.9.Maturitní zkoušky - opravné a náhradní - praktická část profilových zkoušek (podle rozpisu)
5.9.Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - písemná část
6.- 8.9.Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - praktická část (podle rozpisu)
12. 9.Maturitní zkoušky - opravné a náhradní  - ústní část (podle rozpisu)
16.9.Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - ústní část (podle rozpisu)
28.9.Státní svátek
říjen
10. - 11.10.Burza studijních míst Kolín
18.10.Burza studijních míst 10.00 - 16:00 Nymburk
26. - 28.10.Podzimní prázdniny + státní svátek
listopad
14.11.Den otevřených dveří 14:30 - 17:00
16.11.Hodnocení za 1. čtvrtletí
17.11.Státní svátek
18.11.Ředitelské volno
22.11.13:45 Pedagogická rada studijní i učební obory
22.11.16:30 - 16:50 Třídní schůzky, 16:50 - 17:45 - konzultace s vyučujícími
prosinec
5.12.Opravné ZZ -  písemná část
6.-8.12.Opravné ZZ – praktická část
16.12.Opravné ZZ – ústní část
23.12.-2.1.Vánoční prázdniny
leden
3.1.Nástup do školy
16.1.Den otevřených dveří 14:30 - 17:00
20.1.Ukončení klasifikace za 1. pololetí do 15:00
24.1.13:45 Pedagogická rada studijní i učební obory
31.1.Vysvědčení za 1. pololetí
únor
3. 2.Pololetní prázdniny


2. pololetí
6. - 12. 2.Jarní prázdniny pro Nymburk
24. 2.Maturitní ples
25.2. - 4.3.LVVZ  (lyžařský kurz)
březen
1.3.Konečný termín pro podání přihlášek ke studiu na SŠ pro všechny formy studia
duben
12.4.1. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
13. - 17. 4. Velikonoční prázdniny a svátky
21.4.Hodnocení za 3. čtvrtletí
19.4.2. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
22.4.(24.4.)1.kolo přijímacího řízení pro všechny formy studia
24.4 - 5.5.Souvislá praxe  1NA,1NES
25.4.13:45 Pedagogická rada pro všechny obory
25.4.16:30 - 16:50 Třídní schůzky, 16:50 - 17:45 - konzultace s vyučujícími
květen
1. 5. Státní svátek
11.5.1. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
12.5.2. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
8. 5. Státní svátek
8(9). - 19. 5.Souvislá praxe  2.PA, 2.MA, 3.PA, 3.MA
červen
Sportovně vodácký kurz 
23.6.Ukončení klasifikace za 2. pololetí do 15:00
27.6.Pedagogická rada 13:45 všechny obory
28.6.Třídnické práce, úklid učeben, dílen, výlety, exkurze…
29.6.Sportovní den
30.6.Předávání vysvědčení
červenec/srpen
1.7. - 1.9.Hlavní prázdniny
28.8.Zahájení přípravného týdne
29.8.Ukončení hodnocení žáků neklasifikovaných v řádném termínu
30.8.Termín pro 1. opravnou zkoušku
31.8.Termín pro 2. opravnou zkoušku
4.9.Zahájení školního rokuMaturitní zkoušky - jarní termín

pro třídy 2.NA,2.NB, 2.NS, 3.XA, 3.XS, 
1.12.Konečný termín pro podání přihlášek na jarní termín MZ
11.4.Písemná práce z českého jazyka - dílčí zkouška společné části mat. zkoušky z ČJL
19.-20.4.Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška z profilové části mat. zkoušky (dle rozpisu)
21.4.Ukončení klasifikace (ev. doklasifikace do 23. 6. 2017)
24.4.Pedagogická rada 9:30 sborovna
25.4.Vydání vysvědčení za závěrečný ročník
26.-28.4.Studijní volno 1. část
2. - 15.5.?Období konání didaktických testů a písemných prací (dle rozpisu)
12. - 15.5. ?Studijní volno 2. část
16. - 19.5.Ústní zkoušky státní  i profilové části (dle rozpisu)
24.5.Slavnostní předání maturitních vysvědčení 9:00
Předání protokolů o výsledcích státní částiZávěrečné zkoušky - jarní termín
29.5.Ukončení klasifikace za 2. pololetí pro končící ročníky učebních oborů (ev. doklasifikace do 23. 6. 2017)
31.5.Pedagogická rada pro končící ročníky učebních oborů
1.6.Datum vydání vysvědčení pro končící  ročníky učebních oborů
2.6.Závěrečné zkoušky - písemná část
5.-8.6.Závěrečné zkoušky - praktická část (podle rozpisu)
8.6.Výsledky písemných prací
9. - 14.6.Studijní volno 
15. - 16.6.Závěrečné zkoušky - ústní část (podle rozpisu)
20.6.Slavnostní předávání výučních listů (podle rozpisu)


Opravné maturitní a závěrečné zkoušky - podzimní termín

Maturitní zkoušky - termíny dle vyhlášky
?období konání didaktických testů a písemných prací (dle rozpisu)
?období pro ústní zkoušky státní  i profilové části a praktická zkouška(dle rozpisu)

přesnější termíny budou známy až po 15.8.2017Závěrečné zkoušky
11.9.Závěrečné zkoušky - písemná část
12. - 14.9.Závěrečné zkoušky - praktická část (podle rozpisu)
22.9.Závěrečné zkoušky - ústní část (podle rozpisu)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj