Harmonogram školního roku 2020/21

Harmonogram školního roku 2020/21 bude průběžně aktualizován.

Harmonogram školního roku 2020 - 2021

1. pololetí
září
1.9.Zahájení školního roku 2020/2021 (7:55 - stávající žáci, 9:30 - noví žáci denního studia)
1.9.Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - písemná část (podle rozpisu)
2.9.Školení bezpečnosti a ochrany zdraví pro 1.ročníky - 8:00 
2. - 3. 9.Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - praktická část (podle rozpisu)
Adaptační kurz pro 1MA (z provozních důvodů zrušen)
1.-3.9.Společná (státní) část maturitní zkoušky - DT a PP na spádové škole
---Maturitní zkoušky - opravné a náhradní - praktická část profilových zkoušek
11.9.Maturitní zkoušky - opravné a náhradní  - ústní část (podle rozpisu)
11.9.Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - ústní část (podle rozpisu)
28.9.Státní svátek


říjen
12.-13.10Burza studijních míst Kolín - zrušeno
15.10.Burza studijních míst 10.00 - 16:00 Nymburk - zrušeno
26.-28.10.Volné dny (rozhodnutí ministra školství) a Státní svátek
29.10. - 30.10.Podzimní prázdniny 2 dny 
listopad
17.11.Státní svátek
20.11.Hodnocení za 1. čtvrtletí
23.11.Den otevřených dveří 10:00 - 17:00 - zrušen
24.11.13:45 Pedagogická rada studijní i učební obory
24.11.Třídní schůzky - možnost konzultace s vyučujícími prostřednictvím Bakalářů
prosinec
2.12.Opravné ZZ -  písemná část
3.- 4.12.Opravné ZZ – praktická část
11.12.Opravné ZZ – ústní část
18.12.Ukončení výuky
21. a 22. 12.Dny boje proti covidu vyhlášený MŠMT
23.12.-3.1.Vánoční prázdniny
leden
4.1.Nástup do školy - lichý týden
18.1.Den otevřených dveří 10:00 - 17:00
22.1.Ukončení klasifikace za 1. pololetí do 15:00
26.1.13:45 Pedagogická rada studijní i učební obory
28.1.Vysvědčení za 1. pololetí
29.1.Pololetní prázdniny
únor

2. pololetí
Maturitní ples
Lyžařský kurz
březen
1.3Konečný termín pro podání přihlášek ke studiu na SŠ pro všechny formy studia
1.-7.3.Jarní prázdniny pro Nymburk
duben
1. - 5.4.Velikonoční prázdniny a svátky
12.4. - zrušeno1. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory 
13.4. - zrušeno2. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
16.4.Hodnocení za 3. čtvrtletí 
20.4. přesun na 22.4.(13:45) Pedagogická rada pro všechny obory - nový čas 12:45
20.4. přesun na 15.4.17:00 - 18:00 online Třídní schůzky, 
22.4. - přesun na 19.5.1.kolo přijímacího řízení (zkoušky se nekonají) pro všechny formy studia NEmaturitních oborů - vyhlášení výsledků
29.4. přesun na 19.5.Termín vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory obory 
26. 4. - 7.5.- zrušenoSouvislá praxe  3MA,1NA
květen
1. 5. (so)Státní svátek
8.5. (so)Státní svátek
12.5. - zrušeno1. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory 
13.5. - zrušeno2. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
19.5. nověTermín vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení
10. - 21.5.- zrušenoSouvislá praxe 2MA, 1NB 
červen

Sportovně vodácký kurz 
22.6. - přesun na 25. 6.Ukončení klasifikace za 2. pololetí do 15:00
24.6. - přesun na 28. 6.Pedagogická rada 12:30 všechny obory
28.6.Třídnické práce, úklid učeben, dílen, výlety, exkurze… (dle aktuální situace)
29.6.Třídnické práce, úklid učeben, dílen, výlety, exkurze… (dle aktuální situace)
30..6.Předávání vysvědčení
červenec/srpen
1.7. - 31.8.Hlavní prázdniny
25.8.Zahájení přípravného týdne
26.8.Ukončení hodnocení žáků neklasifikovaných v řádném termínu
27.8.Termín pro 1. opravnou zkoušku
30.8.Termín pro 2. opravnou zkoušku
1.9.Zahájení školního rokuMaturitní zkoušky - jarní termín (bude zveřejněno do 31. 3. 2021)

pro třídy 4MA, 2NA
1.12.Konečný termín pro podání přihlášek na jarní termín MZ
19.5.Ukončení klasifikace (ev. doklasifikace do  - 29.6.)
20.5.Pedagogická rada 
21. 5. Vydání vysvědčení za závěrečný ročník
24. - 25. 5.Období konání didaktických testů (dle rozpisu) 
26.5.Písemná práce z cizího jazyka - dílčí zkouška profilové části mat. zkoušky jen opravný termín  - 1 žák
26.5. - 1.6.Studijní volno 
2. - 3.6.Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška z profilové části mat. zkoušky (dle rozpisu)
14. - 15. 6.Ústní zkoušky profilové části (dle rozpisu)
17.6.Slavnostní předání maturitních vysvědčení 9:00 MěÚ Nymburk

Předání protokolů o výsledcích státní částiZávěrečné zkoušky - jarní termín 
26.5. přesun na 31. 5.Ukončení klasifikace za 2. pololetí pro končící ročníky učebních oborů (ev. doklasifikace do 29. 6. )
28.5. přesun na 1. 6.Pedagogická rada pro končící ročníky učebních oborů 
31.5. přesun na 3. 6.Datum vydání vysvědčení pro končící  ročníky učebních oborů
1.6.  zrušenoZávěrečné zkoušky - písemná část 
2.-4.6. přesun na 14. - 18. 6.Závěrečné zkoušky - praktická část (podle rozpisu) 
4.6. zrušenoVýsledky písemných prací 
4. - 9.6. platíStudijní volno 
10. - 11.6. platíZávěrečné zkoušky - ústní část (podle rozpisu)
21. 6.Slavnostní předávání výučních listů (podle rozpisu)Opravné maturitní a závěrečné zkoušky - podzimní termín
Konečný termín pro podání přihlášek na podzimní termín MZ (prodloužen původní termín)

Maturitní zkoušky - termíny dle vyhlášky
?období konání didaktických testů a písemných prací (dle rozpisu)  
?období pro ústní zkoušky státní  i profilové části a praktická zkouška(dle rozpisu)

přesnější termíny budou známy až po 15.8.2021Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky - písemná část

Závěrečné zkoušky - praktická část (podle rozpisu)

Závěrečné zkoušky - ústní část (podle rozpisu)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj