StreTech 2019

Ve středu 5. června uspořádalo ČVUT v Praze již třinácté setkání s prezentací prací studentů středních škol. Akce se zúčastnila i naše škola s projektem Závlahová ambulance.

Závlahová ambulance je zařízení využívající přívalových dešťů k naplnění zásobníků vody. V případě následného sucha je zachycená voda používána pro závlahu rostlin na zahradě. Celý systém pracuje zcela samostatně a k jeho napájení slouží fotovoltaický panel. Autoři projektu jsou Martin Bittner, Petr Gabera a Marek Fliegel. Na StreTechu bylo zařízení zdárně prezentováno Borisem Kolářem a Tomášem Lochmanem.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj