Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Literárně historická výprava na Vyšehrad

Koncem září se třída 2MA vydala do Prahy na oblíbenou exkurzi, jejímž cílem byl Vyšehrad. Tématem výpravy byl genius loci Vyšehradu, důležitá i zapadlá místa, významné osobnosti a historické momenty, které jsou s Vyšehradem spjaty.

Studenti podle instrukcí průvodce zkoumali jednotlivá místa a řešili různé úkoly. Studentům byla zapůjčena sluchátka a MP3 přehrávače, které využili v několika aktivitách. Sami si také vyhledávali informace vlastními smartphony, usilovali o to, aby výsledky jejich zjištění byly co nejúplnější.
Během výpravy jsme prozkoumali kasematy se sálem Gorlice, kde jsou umístěny originální sochy z Karlova mostu, dále pak vyhlídku na Prahu, Karlachovy sady, Čertovy kameny, kostel sv. Petra a Pavla, vyšehradský hřbitov se Slavínem a Staré purkrabství.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj