Výukový den

V rámci projektu „IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 proběhl 17. 10. 2019 na SOŠ a SOU Nymburk výukový den pro žáky ze ZŠ Bedřicha Hrozného. Zúčastnili se žáci ze dvou devátých tříd za doprovodu třídních učitelů.

Žáci měli možnost vyzkoušet si jednoduché manuální činnosti a seznámit se chodem školy v průběhu vyučování s možností náslechu při výuce.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj