EXKURZE Zkušebnictví a.s. Praha Běchovice

V rámci projektu „IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 se žáci třídy 3MA a 3HC zúčastnili 14.10.2019 exkurze v Zkušebnictví a.s.,Podnikatelská 547, Praha-Běchovice.

V areálu zkušebny si prohlédli zkušební generátory a transformátory, ochranné vypínače, zařízení pro simulaci různých zátěží. Dále viděli vybavení pro provádění zkoušek krytí a vysokonapěťových a proudových zkoušek při přetížení. V další části exkurze si prohlédli velín zkušebny a sledovali průběh zkoušky izolátorů ZVN na obloukový zkrat.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj