EXKURZE Crystal Bohemia Poděbrady

V rámci projektu „IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 se žáci třídy 1HC zúčastnili exkurze ve firmě Crystal Bohemia Poděbrady, která je světoznámým výrobcem užitkového, stolního i dekoračního skla z lisovaného i foukaného olovnatého křišťálu.

Nejprve se žáci seznámili s historií výroby skla v auditoriu firmy a poté navštívili prostory pro samotnou výrobu skla a jeho další opracování, včetně aplikace dekorací a čištění jak polotovarů, tak finálních výrobků.
Protože je firma Crystal Bohemia dlouholetým partnerem naší školy, nabízí žákům zajímavý stipendijní program s možností absolvování praxe na pracovišti ve sklárně v Poděbradech.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj