EXKURZE CHOCOLAND KOLÍN

V rámci projektu „IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 se dne 11.11.2019 žáci třídy 1EA, obor cukrářské práce, zúčastnili exkurze do firmy Chocoland a.s. v Kolíně.

Žáci byli nejprve důkladně seznámeni s pravidly bezpečnosti práce na pracovišti a s hygienickými předpisy. Poté jsme měli jedinečnou příležitost na vlastní oči vidět výrobu čokolády, plnění čokoládové hmoty do forem, chlazení a v neposlední řadě balení finálních výrobků. V logistickém centru jsme shlédli proces nakládání a odvoz výrobků ke koncovému uživateli.

Celou prohlídkou nás provázela nezaměnitelná vůně kakaa, která v nás probouzela chuť na čokoládu. Prohlídka byla zakončena návštěvou podnikové prodejny kde jsme si mohli čokoládové dobroty zakoupit a potěšit tak i chuťové buňky.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj