Project Erasmus 2019

Výměnný pobyt se školou BBS 1 TECHNIK Kaiserslautern se naposledy konal roku 2012. Po sedmileté odmlce jsme měli opět možnost využít finančních prostředků z programu Erasmus+ a znovu navštívit krásný kraj Kaiserslautern, který se nachází kousek od hranic s Francií a Lucemburskem.

Naši skupinu tvořilo 6 studentů ze tříd druhého a třetího ročníku SOŠ a SOU Nymburk se dvěma pedagogy - J. Pekárkem a J. Vaníčkem. Finanční prostředky na tuto akci hradí Evropská unie.

Cílem projektu je sestavení vozítka na alternativní pohon ve spolupráci s kolegy z německé školy. V rámci této aktivity se uskutečnil výměnný pobyt našich žáků ve dnech 20.10.- 25.10. 2019 v Kaiserslauternu. Spolu s německými studenty jsme pracovali na prezentacích s tématem alternativních pohonů a následně sestavili plně funkční vozítko. V další části projektu, při pobytu německých žáků v Nymburce na jaře 2020, dojde k dokončení práce na vozítku.

Program, který si pro nás naši němečtí přátelé připravili, byl rozmanitý, a každý si v něm našel něco, co se mu líbilo. Do Nymburka jsme se vrátili plně nasyceni zážitky a poznáním německé kultury a gastronomie. Všichni jsme si návštěvu Německa užili. Poděkování patří nejen vstřícnému vedení školy, učitelům, řidičům za jejich bezpečnou jízdu, ale i studentům, kteří vše zvládali bezproblémově a vzorně reprezentovali naši školu v zahraničí. Jazyková zkušenost, kterou žáci tímto pobytem získali, je určitě cenným přínosem do jejich života.

Dominik Chvala 2.HA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj