EXKURZE stanice BUILDINGS S.R.O. NYMBURK

V rámci projektu „IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 proběhla 27.11. 2019 exkurze vybraných žáků 2HA na stanici technické kontroly v Nymburce.

Žáci si vyzkoušeli testování automobilů v reálném prostředí. Byly jim předvedeny diagnostické přístroje pro různé typy činností při procesu kontroly technického stavu vozidel.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj