EXKURZE CENTRUM PRO VŠECHNY

V rámci projektu „IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 proběhl 28. 11. 2019 v Centru pro všechny v Nymburce výukový den pro žáky 1. ročníku SOŠ a SOU Nymburk.

Výukového dne se zúčastnilo 10 žáků třídy 1. MA – ekonomika a podnikání.

Seznámili se s historií organizace a jejím posláním. Byly jim představeny činnosti, kterými se v Centru mohou klienti zabývat. Studenti si také vyzkoušeli výrobu kulis pro různé akce. Exkurze zaujala studenty natolik, že nadšeně uvítali možnost pracovat v Centru jako dobrovolníci.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj