Konference na téma "Voda a sucho"

V rámci projektu Enersol měli vybraní žáci elektrooborů možnost navštívit Národní vzdělávací konferenci v Rakovníku.

Celkem bylo představeno šest témat o zadržení, nebo pozdržení dešťových srážek. Mezi prezentujícími byli náměstek ministerstva pro životní prostředí a zástupci města Rakovník.
Gesci nad projektem Enersol převzali předseda vlády Ing. Andrej Babiš a ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec.
Záštitu nad konferencí převzal starosta města Rakovník PaedDr. Luděk Štíbr.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj