Návětěva iQLANDIE v Liberci

V rámci projektu „IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 proběhla dne 10. prosince exkurze vybraných žáků do vědecko-zábavního centra v Liberci. Studenti si mohli prohlédnout různé expozice v rámci kterých plnili i znalostní a dovednostní úkoly.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj