EXKURZE Opravy motorových vozidel Dymokury

V rámci projektu „IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 se žáci druhého ročníku oboru automechanik zúčastnili exkurze do firmy Opravy motorových vozidel v Dymokurech.

Nejprve nahlédli pod ruce místních zaměstnanců a později si sami vyzkoušeli demontáž a montáž vstřikovače, výměnu trysek a seřízení na požadovaný tlak a ostatní činnosti, pro které zákazníci přiváží svá auta do servisu.
Žáci si prohlédli dílnu při běžném denním provozu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj