EXKURZE PIVOVAR NYMBURK

V rámci projektu „IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 žáci oborů cukrář a kuchař navštívili místní pivovar.

Byli seznámeni s výrobou piva včetně výroby sladu z ječmene. Prošli si výrobní prostory, kde shlédli kvasné vany, tanky, klíčírnu ječmene a prostory, kde pivo dozrává a stáčí se do lahví, sudů a plechovek. Průvodce se zmínil i o Bohumilu Hrabalovi a jeho literární tvorbě spjaté s pivovarem.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj