Změna zvonění!

Od úterý 29.9.2009 platí nové zvonění

1. hodina 7:55 – 8:40
2. hodina 8:45 – 9:30
3. hodina 9:50 – 10:35
4. hodina 10:40 – 11:25
přestávka na oběd
5. hodina 11:55 – 12:40
6. hodina 12:45 – 13:30
7. hodina 13:40 – 14:25
8. hodina 14:30 – 15:15
9. hodina 15:25 – 16:10
10. hodina 16:15 – 17:00
11. hodina 17:05 – 17:50

Ruší se všechny dosud platné povolené pozdní příchody na vyučování a dřívější odchody z vyučování v teoretické části výuky.
Žáci budou volit takové spojení a tempo přesunu, aby byli na vyučování včas !

Zdůvodnění

Téměř 40 žádostí o pozdní příjezdy ( cca 6% ). Tato situace se dlouhodobě opakuje a dochází k soustavnému narušování 1. hodiny.
Část žáků a rodičů si stěžuje, že nemohou chodit na obědy, protože na to nemají v rozvrhu čas.
Přestávku na oběd tráví žáci v jídelně , v prostoru kolem bufetu nebo v učebně, kde jim pokračuje výuka. Při opuštění budovy bude postupováno v souladu se školním řádem.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj