COSMOS DISCOVERY

V rámci projektu „IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 034/0008655 proběhla 5. 2. 2020 exkurze vybraných žáků tříd 1.HC, 1.MA a 2.MA na světovou výstavu kosmonautiky COSMOS DISCOVERY v Praze - Holešovicích.

Prohlídka této výstavy přiblížila žákům historii i současnost dobývání kosmického prostoru, známé osobnosti technického vývoje v této oblasti a kosmonauty, kteří se zúčastnili přípravy a letů do kosmu. Studenti si prohlédli vystavované technické exponáty a shlédli také videoukázky z různých vesmírných misí.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj