INTERGASTRA Stuttgart 2020

Ve dnech 16.-17.2.2020 jsme v rámci projektu „IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE“,REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 navštívili mezinárodní výstavu hotelnictví a gastronomie „INTERGASTRA Stuttgart“ Výstava byla zaměřena na hoteliérství, gastronomii, catering, cukrářství, kavárny, pekařství (1.300 vystavovatelů).

V rámci výstavy probíhala soutěž družstev i jednotlivců:
„Culinary Olympics 2020 Stuttgart“ - 2000 kuchařů z více než 70 zemí, připravilo 8 000 mezinárodních menu. Čeští Junioři se umístili na 2. místě a zástupci kolektivů skončili na bronzové příčce, což je obrovský úspěch pro českou gastronomii.
Byl to opravdový zážitek, který jsme vnímali všemi smysly.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj