Uzavření školy dle nařízení vlády - aktualizace 16. 3. 2020


Výuka je od 11. 3. 2020 přerušena do odvolání.
Stravování pro žáky a studenty je centrálně odhlášeno a peníze budou použity na další stravování po opětovném nástupu do školy.
Stravování pro i pro zaměstnance je přerušeno od 17. - 24. 3. 2020 včetně
Podrobnější informace naleznete po rozkliknutí odkazu...

Upravení studijního režimu na základě aktuální situace od 16. 3. 2020

1) Všichni žáci budou mít aktivní svůj Rozvrh hodin v Bakaláři, jako kdyby probíhala výuka.
2) Každý vyučující dané hodiny v daný den, vyplní v Třídní knize téma hodiny a zadá úkol pro samostudium žáků, včetně způsobu, jak má žák úkol vypracovat.
Některé úkoly budou na známku. Bude zadán termín, do kterého mají žáci úkol vyučujícímu odevzdat.
Pokud žák nesplní zadaný úkol na známku do daného termínu, do Klasifikace dostává známku 5
3) Zadané úkoly se žákům zobrazují v mobilu v aplikaci Bakaláři v modulu ÚKOLY nebo v PC - výuka - domácí úkoly
4) Ze strany učitelů již proběhlo zadání práce v minulém týdnu, ale spousta žáků nijak nereagovala, apeluji proto na rodiče, aby dohlédli na plnění zadané práce u svých dětí a připomínali jim, kde mají Úkoly a práci hledat.
5) Rodiče se přes heslo do Bakaláře dostanou také a také vidí modul ÚKOLY (v aplikaci) nebo v PC- výuka - domácí úkoly v plném znění
6) JE NUTNÉ, ABY ŽÁCI SLEDOVALI BAKALÁŘE DENNĚ.
POKUD JE UČITELEM ZVOLENA I JINÁ KOMUNIKAČNÍ PLATFORMA, JE I TENTO ODKAZ ZOBRAZEN V MODULU ÚKOLY

VŠICHNI ŽÁCI, KTEŘÍ TAK DOSUD NEUČINILI, POTVRDÍ NEJLÉPE OBRATEM SVÉMU UČITELI, ŽE JSOU NA PŘÍJMU - EMAIL, TELEFONICKY, NEBO JINÝMI KOMUNIKAČNÍMI PROSTŘEDKY.
VEŠKERÉ KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ UČITELE JSOU UVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY.

Děkujeme
vedení školy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj