Přijímací zkoušky a přijímací řízení - 16. 3. 2020


Uchazečům o maturitní obory (včetně nástavby) - vzhledem k nejasnému vývoji nebudou zatím zasílány pozvánky a další informace k přijímacím zkouškám na maturitní obory.
Uchazečům o učební obory - potřebné informace budou zaslány průběžně do konce března.
Dotazy zasílejte prosím emailem na studijní oddělení - adamcova@copnb.cz

Děkujeme prosím za pochopení a trpělivost.
Vedení školy


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj