Informace k přijímacímu řízení pro učební obory - aktualizace 7. 4. 2020

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2020-21 pro učební obory vzdělání budou zveřejněny dne 22. dubna 2020 na webových stránkách školy www.copnb.cz a vyvěšeny na veřejně přístupném místě ve škole (na nástěnce u recepce) pod registračními čísly, které již všichni uchazeči obdrželi.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, písemně se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Následně uchazeč odevzdá zápisový lístek, kterým potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Nejzazší termín pro odevzdání bude ještě upřesněn. Žák ZŠ obdrží zápisový lístek na své základní škole, ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Zápisový lístek nemusí odevzdávat zájemci o nástavbové a zkrácené studium.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj