Informace pro ubytované na domově mládeže

V průběhu příštího týdne budou všichni ubytovaní vyzváni ke koordinovanému vystěhování osobních věcí z pokojů domova mládeže. Všichni obdrží emailem informace s konkrétním datem a organizací.
Domov mládeže bude přístupný dle harmonogramu v čase 10. 00 - 16. 00 hodin a to vždy za plného respektování stanovených hygienických opatření a dodržování provozních pokynů vychovatelek domova mládeže. Do pokojů DM budou mít přístup pouze ubytovaní. ​

Mgr. Radka Slováková
Vedoucí vychovatelka DM
e-mail: slovakova@copnb.cz


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj