Informace pro ubytované na domově mládeže - vyzvednutí věcí z pokojů

Současná celospolečenská situace bohužel vyústila k tomu, že jsme nuceni požádat všechny ubytované, aby si v níže uvedených termínech vyzvedli všechny své věci z ubytovacích prostor. Upřímně věřím tomu, že se v nejbližší době situace stabilizuje natolik, abychom se v září vrátili všichni zdraví a bez omezujících opatření. (bližší informace po rozkliknutí názvu)

Nyní k samotné organizaci:

Středa 22. 4. 2020 - všichni ubytovaní, kteří užívají pokoje "A" ( např. 606A, 506A, 406A, 306A)
Čtvrtek 23. 4. 2020 - všichni ubytovaní, kteří užívají pokoje "B" (např. 605B, 505B, 405B, 305B)
Provozní doba je stanovena v rozmezí 10. 00 - 16. 00 hodin.

Komu nebude vyhovovat uvedený termín, domluví si emailem - slovakova@copnb.cz, nebo telefonicky na čísle DM 733 715 240 termín náhradní. Preferujeme pátek 24. 4., v provozní době 9. 00 - 14. 00 hodin. Po domluvě je možné také měnit středu za čtvrtek a naopak.
Budova domova bude přístupná pouze pro ubytované DM, jak jsem psala již v informační webové zprávě a to výhradně v souladu ustanovených hygienických opatření - rouška, ochranné rukavice. Z řad ubytovaných do budovy nemají povolený vstup osoby v karanténě, nebo jakkoliv jinak ohrožující zdraví a bezpečnost ostatních.

Dle výše uvedeného harmonogramu bude na jednotlivých patrech DM vždy pouze 6 osob, které si budou vyklízet osobní věci. Tři na každém křídle patra. Ti, kteří jsou ubytováni na pokojích v počtu 2 - 3 osob žádám, aby se mezi sebou domluvili a sami si zkoordinovali časy návštěv pokoje tak, aby se nepotkali. V případě, že se tak nestane a sejdou se 2 osoby ze stejného pokoje, druhá osoba bude čekat ve vyčleněné místnosti. Všichni budou dbát pokynů vychovatelky. Pro bezpečné odbavení všech tedy apeluji na koordinaci z řad ubytovaných.

Po příchodu do budovy se po oba dny ohlásíte vychovatelce dle čísla pokoje:

307 - 3. patro sudá, 3. patro lichá a 5 patro lichá
407 - 4. patro sudá, 4. patro lichá a 5. patro sudá
608 - 6 patro sudá i lichá

V pátek případně po domluvě dostanete informaci, kde se ohlásit.

Po vyklizení osobních věcí požádáte vychovatelku o kontrolu pokoje a odcházíte z budovy.

Děkuji za pochopení a spolupráci. V případě jakýchkoliv nejasností je vám k dispozici výše uvedený email a telefonní číslo.

Za všechny vychovatelky domova mládeže s pozdravem


Mgr. Radka Slováková
Vedoucí vychovatelka DM
e-mail: slovakova@copnb.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj