Výsledky 2.kola přijímacího řízení

Výsledky 2.kola přijímacího řízení budou zveřejněny dne 3.7.2020 po 9:00 hodině na webových stránkách školy www.copnb.cz a pokud nemáte přístup na webové stránky školy bude seznam uchazečů s výsledky vyvěšen u vchodu do školy (u recepce). Každý uchazeč se najde pod svým přiděleným registračním číslem (v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona).

Vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu můžete dne 3. 7. 2020 v době od 8:00 do 9:00 hodin na studijním oddělení školy. Pokud se uchazeč nebo jeho zákonný zástupce rozhodne této možnosti využít, je povinen předložit průkaz totožnosti.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj