Rekonstrukce haly BIOS a údržba školy během prázdnin

Pokračují práce na sportovní hale BIOS a jak je vidět, tak harmonogram prací je dodržován. Probíhají práce po obvodu haly, aby bylo možné pokračovat pracemi uvnitř haly až se zhorší počasí.


Ani o prázdninách nezahálíme. Probíhají práce na opravách a údržbě školy – výměna svodů kanalizace v budově DM, výměna rozvodů vody v prostorách údržby.
Pro zvýšení kvality výuky byly pořízeny nová zařízení výukový trenažer a pásové pily.

Ing. Jiří Hubálek
ředitel SOŠ a SOU Nymburk


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj