Zahájení školního roku 2020/21 (pro 1. ročníky) – důležité!!

Zahájení školního roku 2020/21 bude na víceúčelovém sále školy a zúčastní se ho pouze nastupující žáci do 1. ročníků.
Rodiče žáků nebudou na víceúčelový sál vpuštěni.
Všichni žáci budou mít nasazené roušky, které mohou po přesunu do jednotlivých tříd, sundat.
Ve třídách není nutné mít na ústech roušku.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj