Organizace výuky od 5. 10. - 18. 10. 2020 (prodlouženo nařízením vlády do 25. 10. 2020)

Dne 13. 10. 2020 nahrazeno novým nařízením (viz výše)
Z nařízení KHS je od pondělí 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 (prodlouženo nařízením vlády do 25. 10. 2020) zavedena distanční výuka jen teoretických předmětů. Během těchto 14ti dní se ve škole (nebo na smluvních pracovištích) koná odborný výcvik učebních oborů a výuka předmětu praxe u maturitních oborů dle platného rozvrhu. Distanční výuka je povinná a eventuální neúčast musí být řádně omluvena. Žákům budou zadávány úkoly prostřednictvím Bakalářů (Modul Komens nebo Domácí úkoly). Úkoly plní žáci v den, kdy mají příslušný předmět. U maturitních oborů a v odborných předmětech 3. ročníků (částečně i 2. ročníků) učebních oborů proběhne výuka pomocí videohovorů s využitím Google Meet. S vyučujícími lze domluvit individuální konzultace v čase dle rozvrhu jednotlivých předmětů. Distanční výuka teoretických předmětů učebních oborů kategorie E proběhne ve speciálním režimu dle pokynů třídních učitelů.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj