Zájezd do Německa

(16.10.2009) Dne 7.10. byl realizován poznávací zájezd do Míšně a Drážďan.

V Míšni jsme navštívili manufakturu na výrobu světoznámého míšeňského porcelánu. V Drážďanech jsme si nejdříve prohlédli historické centrum a poté přišla na řadu prohlídka světoznámé klenotnice v obnoveném drážďanském zámku. Celý zájezd se vydařil nejen množstvím poznaného, ale i výborným letním počasím.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj