Organizace výuky od 4. 1. do 22. 1. 2021

Výuka na středních školách probíhá od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 (prodlouženo do 22. 1. 2021) distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci případných konzultací v teorii rozhoduje z pověření ředitele školy každý vyučující individuálně s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. V teoretické výuce bude probíhat výuka prostřednictvím Google Classroom (Učebna). Pokud jste měli problémy se zobrazováním videovýuky v kalendáři, sledujte ji i v jednotlivých kurzech. Předpokládejte, že každá hodina proběhne alespoň částečně formou videovýuky, pokud vám vyučující nedá jiné instrukce. V odborném výcviku výuka proběhne tak, jak jste ji doposud měli nastavenou se svým učitelem /svou učitelkou ODV.
Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj