ERASMUS + GoGreen pokračuje

V září 2020 naše škola úspěšně vstoupila do projektu ERASMUS+ GoGreen ve spolupráci s německou a bulharskou partnerskou školou. Tento projekt, jak už jeho název napovídá, se zabývá obnovitelnými zdroji energie a jejich praktickou využitelností. (rozklikněte...)

Realizuje se formou vzájemných studentských krátkodobých pobytů ve všech třech zemích.
Všichni jsme doufali, že si plánované vzájemné pracovní návštěvy užijeme již na podzim 2020, ale situace to bohužel nedovolila. Projekt však zdárně pokračuje i „online“.
Koordinátoři všech partnerských zemí se pravidelně připojují na online konference a organizují přípravnou činnost. Koordinují následné akce v projektu, kterými prozatím nahrazují plánované výměnné pobyty.
Prvním úkolem, který měli studenti z jednotlivých zemí splnit, byla tzv. „Logo challenge“ nebo-li výzva na vytvoření loga projektu. Podmínkou byla následující pravidla: logo musí obsahovat název projektu „GoGreen“ a symboly všech tří zúčastněných zemí - ČR, Německa a Bulharska.
Nejprve proběhla tzv. národní kola, ze kterých vzešla tři vítězná loga postupující do kola mezinárodního. Mezinárodní hlasování proběhlo na webové platformě, která i v průběhu samotného hlasovacího procesu mohla ukázat, jak si jednotlivé návrhy stojí oproti konkurenci. O vítězi rozhodovali všichni studenti zapojeni do projektu. Již v průběhu hlasování se ukazovalo, že české návrhy jsou velkými favority, a to všechny tři. Nechaly daleko za sebou svoji bulharskou a německou konkurenci a nakonec svedly vyrovnaný souboj mezi sebou. Vítězství bylo velmi těsné. Rozdíl v počtu hlasů se mezi prvním a druhým soutěžním logem lišil pouze o jeden bod.
Česká loga opravdu byla provedena téměř profesionálně. Výuka IKT na naší škole má vysokou profesionální úroveň, vyučující dokážou pozitivně motivovat své studenty, rozvíjí jejich potenciál a vzájemnou soutěživost, což se právě velmi pozitivně uplatnilo při plnění prvního projektového úkolu.
Vítězi celé Logo Challenge blahopřejeme! Ten získává nejen velmi hodnotnou věcnou cenu, ale jeho logo se stane součástí veškeré propagační a administrativní činnosti dvouletého projektu ERASMUS+ GoGreen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj