Výuka od 24. 5. 2021

Od 24.5.2021 je nařízením MŠMT plně obnovena prezenční výuka na středních školách pro všechny ročníky.
Pro žáky to znamená, že budou denně docházet na výuku do školy dle svého rozvrhu.
Bohužel je toto datum totožné se začátkem dílčích maturitních a závěrečných zkoušek, u kterých je vyžadována přítomnost učitelů.
Bude to tedy znamenat velké přesuny, změny, případně odpadlé hodiny oproti běžnému rozvrhu. Tyto změny můžete včas sledovat na webu školy v sekci "SUPLOVÁNÍ", nebo v aplikaci Bakalář ve svém mobilu a dále pak v papírové podobě na nástěnce školy v přízemí severního pavilonu.

Průběh prezenční výuky:
- žáci se v teorii nepřezouvají a nepřevlékají, nepoužívají školní šatny
- žáci dodržují hygienická opatření Ruce+Respirátory+Rozestupy
- žáci dodržují platný školní řád, včetně zákazu kouření v prostorách a blízkosti školy, neopouštění školy v době
vyučování atd.
- žáci se 1 x týdně pravidelně testují ve škole antigenním testem vždy v pondělí nebo při prvním příchodu do školy
- výuka TEV probíhá přednostně venku
- ve výuce se budou přednostně ověřovat znalosti z období distanční výuky s důrazem na obnovení pracovních
návyků a morálku, zjišťovat nedostatky v probraném učivu a bude vyžadována ochota a snaha o pracovní nasazení jak v ústním tak písemném projevu,
která může být po zásluze ohodnocena při závěrečné klasifikaci
- připomínáme probíhající doklasifikace za 1.pololetí
- pondělí 24.5.2021 - začíná LICHÝ TÝDEN


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj