Kam až vede užívání návykových látek

(9.11.2009) V úterý 3.listopadu 2009 se naši žáci zúčastnili setkání a besedy s předním odborníkem na problematiku užívání návykových látek, zakladatelem a vedoucím pracovníkem Střediska prevence a léčby drogových závislostí – společnosti DROP – IN panem PhDr.Ivanem Doudou.

V téměř dvouhodinovém pořadu, zakončeném vždy diskuzí, seznámil (většinou na konkrétních případech) naše žáky se vznikem a průběhem různých typů závislosti na návykových látkách a také s možnými důsledky užívání různých návykových látek (od alkoholu až po tzv.tvrdé drogy), jak v oblasti poškození zdraví, tak v oblasti trestněprávní odpovědnosti.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj