Člověk a svět práce

(19.1.2010) Budoucí absolventi studijních oborů besedovali minulý týden se zástupci Úřadu práce Nymburk.

Studenti byli informováni o situaci na trhu práce a o dalších možnostech studia po absolování naší školy. Dále se hovořilo o zdrojích nabídek pracovních míst, jakož i o způsobech kontaktu s potencionálním zaměstnavatelem. Setkání nabídlo mnoho užitečných informací, jejichž znalost pomáhá čerstvým maturantům najít své budoucí pracovní uplatnění.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj