KEŇA - ADOPCE NA DÁLKU

Uspořádanou sbírkou se podařilo vybrat částku, která vystačí na pokrytí školních poplatků dvěma studentkám v jednom školním roce.

Po dohodě s panem Oswetem, vedoucím projektu, byly vybrány dvě dívky
Itumo Theresia Mutindi a Hilda Wakesho Marenge.

Částka 10 483,-Kč byla zaslána na účet nadace dne 7.1.2010 a následně v plné výši předána rodinám obou dívek.
Ještě jednou děkujeme všem rodičům, žákům a zaměstnancům školy, kteří se do sbírky zapojili.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj