Kriminalita mládeže

(8.4.2010) V pátek 26.března 2010 navštívil naší školu známý novinář a spisovatel pan Josef Klíma.

Velmi populární byl jeho televizní pořad reportáží „Na vlastní oči“. V prostorách víceúčelového sálu školy během dvou besed seznámil naše žáky s problematikou kriminality mládeže. Na konkrétních příkladech ze své novinářské praxe jim dokumentoval tu skutečnost, že i to, co je zpočátku vnímáno jako recese, může i pro velmi mladého člověka skončit nepodmíněným trestem odnětí svobody. Beseda byla doplněním Minimálního preventivního programu SPJ školy. Jejím cílem bylo dokumentovat na konkrétních případech mladým lidem tu skutečnost, že mnoho činností, které oni vnímají jako „normální“ , „pohodové“ a ve své podstatě „zcela běžné“, může vyústit až k páchání trestné činnosti (včetně následných sankcí), nebo se oni sami mohou dostat do situace, kdy se z nich stanou oběti trestných činů.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj