Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

StreTech 2010

(25.6.2010) Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT se dne 16.května zúčastnili studenti 2PA - Jakub Podlesný a Jan Haltuf.

Tento workshop se koná pravidelně v prostorách strojní fakulty v Praze. Příspěvky studentů mohou být různých témat, nejvíce jsou ale zastoupeny práce z technických oborů. V letošním 4.ročníku StreTech bylo přihlášeno přibližně 150 projektů. Naši studenti se prezentovali zařízením, které slouží jako bezdrátová signalizace pro rybáře.
Smyslem tohoto setkání není jen předvést výsledky své práce, ale rovněž se seznámit s prací svých kolegů a kolegyň na univerzitní půdě ČVUT.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj