Zahájení stavby modernizace dílen

Dne 12.5.2011 byla slavnostně zahájena stavba v rámci projektu CZ.1.15/3.2.00/41.00824 Modernizace dílen odborného výcviku SOŠ a SOU Nymburk.

Akce se zúčastnili místostarosta Městského úřadu v Nymburce pan PhDr.Pavel Fojtík, paní Ingrid Vavřínková z Krajského úřadu Středočeského kraje a pan Bc. Pavel Krpálek z Úřadu práce. Zároveň pozvání přijali i zástupci některých partnerských firem AZ Elektrostav Nymburk, Univer Trutnov, Elco Nymburk a JDK Nymburk, které se podílejí na řešení technologického vybavení a spolupracují na tvorbě osnov jednolitých oborů.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj