Autoopravář roku 2011

(22.6.2011) Vynikající 2. místo v celostátní soutěži automechaniků vybojoval náš učitel odborné výchovy pan Zdeněk Plavnický.

Soutěž organizuje Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR). Webové stránky svazu SAČR mimo jiné uvádějí o našem mistru Zdeňku Plavnickém následující: "Přes svůj mladý věk je špičkovým odborníkem v oblasti automobilového opravárenství. Svým zápalem a nadšením dokáže u svěřených učňů vzbudit neformální zájem o obor. U žáků má díky svým znalostem přirozenou autoritu, ale současně je vůči nim kamarádský, vždy ochotný poradit a pomoci při řešení jejich problémů. Je vzorem vynikajícího učitele a zároveň nadějí, že učitelské povolání v dnešní složité době není na vymření a může být perspektivní."

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo dne 8.června v rámci Autosalonu Brno.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj